Psykomotorisk afspændingsbehandling

 
Psykomotorisk terapi i naturen.
Livsgnisten finder du tæt på og i naturen. Du støttes i at nå ind til din egen kerne/essen og handle derfra. Der arbejdes målrettet på at få hjernen og kroppen til at kommuniker.

Terapeutisk er der fokus på at skabe rammer og krops-oplevelser, der udløser positive tanker, giver følelsesmæssigt overskud og fysisk ro og balance i krop og nervesystem. Derfor har jeg også vinket farvel til de 4 hvide vægge og det mere kliniske miljø, for at skabe et miljø tæt på og i naturen. Effekt er, at klienterne føler sig mere i kontakt med deres naturlige jeg.

I dag har jeg skabt det miljø, hvor jeg ved, at jeg kan støtte dig, via en behandling, der kan skabe de forandringer, der skal til for at øge din trivsel, fysisk, psykisk og socialt, hvor du kan være autentisk tilstede.

Ved Livsgnisten kan du vælger mellem individuel eller gruppeterapi

Individuel behandlingforløb: skræddersyet til dig og dine muligheder.
Gruppe terapi: små grupper hvor der er plads til alle og hvor også det sociale fællesskab spiller en væsentlig rolle.
Begge former for terapi har fokus på selvregulering og kroppens egen helbredende kræfter. Det sker via sansestimulering af de 3 vigtige indre sanser: føle, balance og kropskoordinerende sans. Vores ydre sanser: lugte, syn, hører, smage er sekundære sanser, der hjælper vores indre sanser med at navigere i verden.

Individuel kropsbehandling for både krop, sind og ånd.

I behandlingen gør jeg meget ud af at klienten skal mærke sin krop. Berøringen bruges til at rette opmærksomheden ned i kroppen. Jeg starter ofte en behandling med at lade klienten mærke kroppens kontakt til underlaget og hvor i kroppen åndedrættet mærkes. Under behandlingen, som er en helkrops-behandling uden på tøjet, kommer klienten i kontakt med hver enkelt kropsdel og derved rettes opmærksomheden ned i kroppen og tankerne afledes.

Klienternes umiddelbare reaktion på behandling er ofte: ” Hvor føler jeg mig dejlig afslappet i hele kroppen”, efterfulgt af: ” Jeg er helt rolig”.

Der arbejdes med bindevæv-massage, som er en behagelig behandling, hvor bl.a. spændinger i bindevævet løsnes, samt skævheder i kroppen genoprettes. Der sigtes mod en krops holdning, der på en hensigtsmæssige måde aflaster din krop.

I psykomotorisk behandling arbejdes der med tyngde (grounding), tonus (muskelspænding), akser (kropsholding), Led (ledbevægelsen) og elasitet (bindevævet.
Psykisk stress, depressioner eller fysiske skader kan udløse en reaktion i bindevævet og få det til at stivne og trække sig sammen. Det kan være meget smertefuldt, hæmme bevægelsesfriheden og forårsage dysfunktioner og skævheder andre steder i kroppen. Gentagende bevægelsesmønster eller dårlig kropsholdning kan ligeledes påvirke bindevævet og gøre det stift.

I Psykomotorisk behandling er afspænding, berøringen, naturen vigtige virkemiddel i behandlingen af bl.a. stress, angst, depression og smertelindring,

 

En terapi sektion ved Livsgnisten foregår på følgende måde:

  • Indledningsvis en samtale/dialog, hvor jeg lytter og iagttager.
  • Ud fra viden og iagttagelser under samtalen tilrettelægges øvelser og den manuelle behandling.
  • En hver behandling afsluttes med en opsummering og vidensdeling om, hvad der gav mening for dig.

Både den verbale og nonverbale dialog er væsentlig for udviklingen af øget kropsbevidsthed, ud fra hvilken du skal blive i stand til at handle hensigtsmæssig i overensstemmelse med din krop og sind.

Alt terapi forgår tæt på, eller i naturen. Der er kontakt mellem terapeutens hænder og klientens krop fordi berøring:

  • får os til at slappe af og føle os trygge.
  • der respekterer kroppens parathed, løsner op for spændinger, der låser vores krop. Derfor er berøring også vigtig i forhold til en afbalanceret kropsholdning.
  • er helt nødvendig for at trives som menneske.
  • er vigtig ved behandling af stress, hvor følesansen vækkes for at få styr på kroppens ubalance.

I psykomotorisk terapi stimuleres kroppens egen healende kræfter, ved afspænding og blid berøring, udskilles lykkehormonet Oxytocin. Det giver mening i en psykomotorisk behandling, idet Oxytocin har en stress hæmmende effekt og har betydning for, at vi kan slappe af, føle os glade, veltilpasse og trygge.

 

Det er ikke altid vores handlinger eller det vi gør, der dræner os for energi og gør os stresset. Vores tanker, den måde vi vælger at håndtere de stress påvirkninger vi møder på, kan have stor betydning for, om vi udvikler stress i en grad der gør os syge.

Smerter og symptomer er budbringere. Tag taknemlig imod budskabet og respondere med kærlig opmærksomhed, ved at gøre hvad du kan for igen at skabe velbefinde i krop og sind.
Fremkalde sundhed det vil støtte kroppens fantastiske evne til selvhelbredelse.

Eksempler på stimulering af de selvhelbredende kræfter:

1. træk vejret:
når vi har smerter eller er angste, blokerer vi nogle gange for at trække vejret frit, her kan det være gavnligt at trække vejret bevidst ind i smerteområdet og giv slip på smerten ved udåndingen, hvilke kræver bevidst opmærksomhed på vejrtrækningen og accept af at smerten er der, samt tillid til din krops evne til at helbrede sig selv.

2. Kom ind i nuet:
Vær med det der er, fortiden er blot minder om noget der var og fremtiden blot forestillinger/fantasier om noget der ikke er. Nuet er at leve.

3. Bekræft centrale sandheder:
Anerkend og acceptere det der er, så du bliver bevidst om hvad der tjener og ikke tjener din krop og sind, derved skaber du muligheden for at tage valg og udfører handlinger i overensstemmelse med, hvad der er dig. En bekræftelse kan være: ”Jeg er unik og skal behandles som sådan”.

4. Gør plads for at din krop, kan blive rask:
Giv slip på det der ikke længer tjener dig, så du kan gøre plads til alt det nye. Det kræver at du ikke ignorer smerten eller symptomerne men bliver bevidst om dem, så du kan give slip på dem, ved at handle efter det, der føles rigtig for dig.

5. Vælg handlinger, tanker og miljøer der støtter velbefinde:
Ved Livsgnisten støtte du i at bruge naturens elementer, til at fremkalde sundhed og derved aktiver kroppens egen helbredende kræfter.

Jord til at skabe jordforbindelse og forankring til den verden du er en del af.
vand til at skabe flow, nulstille dig/rense ud.
luft til at trække vejret, bringe ilt og næring til din krop og hjerne.
ild til at brænde det der ikke længere tjener dig, så der plads til det nye.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af følgerne punkter, skal du vide der er hjælp at hente.
1. Har du svært ved at få tingene til at hænge sammen?
2. Oplever du ubalance i krop og nervesystem?
3. Har du stress-symptomer, der dræner din krop og dit sind for energi?
4. Har du prøvet flere ting, men ikke helt fundet det, der kunne hjælpe dig?

PSYKOMOTORISK TERAPI GIVER:

Øget kropsbevidsthed.

Aflastende krops-holdning

Brudte tankemønster der blokerer for det liv, du ønsker at leve.

Mulighed for at udveksle, nye vinkler at betragte en situation på.

En sund indstilling til livet, giver øget trivsel og færre sygedage.

En bevidsthed om hvad en positiv tankegang kan gøre for dit helbred og trivsel.

Redskaber og et miljø der forebygge mistrivsel, fysisk, psykisk og socialt.

Vi ved det godt, men handler du efter det?

Positive tanker får os til at have det godt vi er gladere, vi er ikke så let at slå ud.
Positive følelser resultere i positive forandring i vores fysiske krop.
Dvæler vi derimod ved negative tanker, udløser det negative følelser, der kan udvikle ubalancer og uro i krop og sind og gøre os stresset. Derfor er det så vigtig, vi bliver bevidste om det vi gør, for kun derigennem er det muligt at bryde det der ikke længere tjener vores krop og sind.