Psykomotorisk afspændingsbehandling

 

Fra mistrivsel til TRIVSEL

Tanke – Følelse – Krop, Giv ikke op.

En helheds orienteret krops- og samtaleterapi der har fokus på din livsgnist og som stimuler dine egne helbredende kræfter.

Har du svært ved at få tingene til at hænge sammen? Oplever du ubalance i krop og nervesystem? Har du stress-symptomer, der dræner din krop og dit sind for energi? Har du prøvet flere ting, men ikke helt fundet det, der kunne hjælpe dig?

Terapi ved Livsgnisten støtter dig, ved at inspirer til beskæftigelse, der virker fremmende på dit fysiske og psykiske velbefindende. Jeg ser dig som et ”helt menneske” og behandler dig som sådan. Derfor spiller stimuleringen og aktiveringen af vagusnerven en væsentlig rolle. Vagusnerven har forbindelser til åndedrætssystemet, hjertet og tarmsystemet. Det er den 10. kranienerverne der forbinder krop og hjerne og som gør det muligt at følelser sanses i kroppen.

 

Kan vi helbrede den sygdoms-relaterede stress ved tankens kraft, aktivering af vagusnerven og afspænding?

Tanker er forestillinger om virkeligheden – Tanker er farvet af de følelser de tillægges – Vi fortolker virkeligheden, med vores tanker og følelser, det præger vores reaktioner og har betydning for vores sociale relationer.

 

Vi ved det godt, men handler du efter det?

Positive tanker får os til at have det godt vi er gladere, vi er ikke så let at slå ud. Der er blevet forsket en del i sind- kropforbindelser, og videnskaben er nået til den konklusion, at positive tanker og intentioner har stor betydning for vores helbred, idet de skaber positive følelser, der så igen vil resultere i positive forandring i vores fysiske krop. Dvæler vi derimod ved negative tanker, udløser det negative følelser, der kan udvikle ubalancer og uro i krop og sind og gøre os stresset.

Tanker kommer og forsvinder hele tiden. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan arbejde med:

 • Tankens tempo.
 • Den bevidste tanke
 • At give slip på tanker der dræner os.
 • At stimulere og aktiver vagus nerven, produktion af serotonin (der har med balancen i vores autonome nervesystem, at gøre) og oxytocin (lykkehormon der virker stresshæmmende).

Det kan vi ved at vælger oplevelser som afspænding og meditation som nedsætter tankens tempo, øger vores kropsbevidsthed og giver os viden, så vi kan give slip og slappe af.

Du tænker måske lige som jeg hvorfor vælger vi så ikke bare udelukkende at beskæftige os med positive tanker? Svaret ligger måske i de tankemønstre, som vi har skabt ud fra erfaringer, vi har med fra vores opdragelse/dannelse og den kultur vi er opvokset i og er en del af. Tænk bare på Janteloven som måske ikke lige bidrager til positive tankemønstre.  Skal tankemønster brydes, fordi de ikke længere tjener kroppen og sindet vil det tage tid, vaner har det med at bide sig fast og blive automatiseret.

 

Kan vi være i stand til at erstatte negative tanker ved en mere positiv tilgang til livet? 

Da jeg nåede til at kunne svare ja på det spørgsmål, udløste det næste spørgsmål:

Kan vi – ved at skabe mere fred i vores liv – helbrede os selv?

Det vil jeg give dig mulighed for at opleve.

Spørgsmål der efterhånden gennem flere år i stigende grad har interesseret mig, i takt med det stadig stigende antal mennesker der bliver sygemeldt med stress eller mistrives i deres liv.

I mit arbejde og interesse for det sundheds-fremmene har jeg haft fokus på at skabe rammer og krops-oplevelser, der udløser positive tanker, giver følelsesmæssigt overskud og fysisk ro og balance i krop og nervesystem.

Derfor følger jeg mig også godt klædt på til at kunne støtte dig via en behandling, der kan skabe de forandringer, der skal til for at øge din trivsel, fysisk, psykisk og socialt.

Den støtte jeg vil forslå dig er:

7 terapi sektioner med individuel manuelle behandlinger af 1½ times varighed med en frekvens på ca. 14 dage.

+

Gruppeterapi med bevægelse og afspænding

En krops-orienterende terapi der har fokus på selv-regulering og kroppens egen helbredende kræfter via sansestimulering af de 3 vigtige indre sanser: føle, balance og kropskoordinerende sans.

Jeg tilbyder gratis en ½ times uforpligtende samtale telefonisk eller på klinikken.

 

En terapi sektion ved Livsgnisten foregår på følgende måde:

 • Indledningsvis en samtale/dialog, hvor jeg lytter og iagttager.
 • Ud fra viden og iagttagelser under samtalen tilrettelægges øvelser og den manuelle behandling.
 • En hver behandling afsluttes med en opsummering og vidensdeling om, hvad der gav mening for dig.

Både den verbale og nonverbale dialog er væsentlig for udviklingen af øget kropsbevidsthed, ud fra hvilken du skal blive i stand til at handle hensigtsmæssig i overensstemmelse med din krop og sind.

For at give dig et mentorforløb af høj kvalitet, har jeg valgt kun at have få forløb i gang på samme tid, så jeg kan fordybe mig i hver enkelt person.

 

Det får du:

Øget kropsbevidsthed.

Aflastende krops-holdning

Brudte tankemønster der blokerer for det liv, du ønsker at leve.

Mulighed for at udveksle, nye vinkler at betragte en situation på.

En sund indstilling til livet, giver øget trivsel og færre sygedage.

En bevidsthed om hvad en positiv tankegang kan gøre for dit helbred og trivsel.

Redskaber til at forebygge mistrivsel, fysisk, psykisk og socialt.

Psykomotorisk terapi har også vist sig effektiv som personalepleje.

For virksomheden betyder det:

Glade og velfungerende medarbejder der trives og kan yde optimalt.

Færre udgifter til sygefravær

Medarbejderens overskud vil kunne bidrage positivt til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 

Holistisk kropsbehandling for både krop, sind og ånd.

I behandlingen gør jeg meget ud af at klienten skal mærke sin krop. Berøringen bruges til at rette opmærksomheden ned i kroppen. Jeg starter ofte en behandling med at lade klienten mærke kroppens kontakt til underlaget og hvor i kroppen åndedrættet mærkes. Under behandlingen, som er en helkropsbehandling uden på tøjet, kommer klienten i kontakt med hver enkelt kropsdel og derved rettes opmærksomheden ned i kroppen og tankerne afledes.

Klienternes umiddelbare reaktion på behandling er ofte: ” Hvor føler jeg mig dejlig afslappet i hele kroppen”, efterfulgt af: ” Jeg er helt rolig”.

Der arbejdes med bindevævsmassage, som er en behagelig behandling, hvor bl.a. spændinger i bindevævet løsnes, samt skævheder i kroppen genoprettes. Der sigtes mod en kropsholdning, der på en hensigtsmæssige måde aflaster din krop.

I psykomotorisk behandling arbejdes der med bindevævets tilstand: Fordi bindevævet har betydning for dit velvære og din trivsel fysisk og psykisk. Bindevævet er den fascia, som binder alt i kroppen sammen og som sørger for at holde vores krop i den form, menneskekroppen har. Psykisk stress eller fysiske skader kan udløse en reaktion i bindevævet og få det til at stivne og trække sig sammen. Det kan være meget smertefuldt, hæmme bevægelsesfriheden og forårsage dysfunktioner og skævheder andre steder i kroppen. Gentagende bevægelsesmønstre eller dårlig kropsholdning kan ligeledes påvirke bindevævet og gøre det stift.

I Psykomotorisk behandling er afspænding og berøringen et vigtigt virkemiddel i behandlingen af bl.a. stress, angst, depression og smertelindring.

Der er kontakt mellem terapeutens hænder og klientens krop.

Fordi berøring:

 • får os til at slappe af og føle os trygge.
 • der respekterer kroppens parathed, løsner op for spændinger, der låser vores krop. Derfor er berøring også vigtig i forhold til en afbalanceret kropsholdning.
 • er helt nødvendig for at trives som menneske.
 • er vigtig ved behandling af stress, hvor følesansen vækkes for at få styr på kroppens ubalance.

I psykomotorisk terapi stimuleres kroppens egen healende kræfter, ved afspænding og blid berøring, udskilles lykkehormonet Oxytocin. Det giver mening i en psykomotorisk behandling, idet Oxytocin har en stress hæmmende effekt og har betydning for, at vi kan slappe af, føle os glade, veltilpasse og trygge.

 Min motivation for at arbejde med stress

Jeg selv har prøvet at være voldsom syg med stress. Kampen tilbage til et godt liv var lang og sej. En kamp, der er for svær at stå alene med, heldigvis lykkes det mig at få professionel hjælp. I dag er jeg klar over, uden min egen indsats og den professionelle hjælp var det ikke lykkes at få vendt situationen. Derfor ved jeg også, hvor vigtig samarbejdet og forståelsen mellem den stresseramte og den professionelle er.  Det tager tid at komme på banen igen og lang tid efter, er de fleste (vil jeg tro) mere sårbar overfor de stress påvirkninger vi alle møder i hverdagen.

 

Mulighed for behandling hjemme, hvis du er bosiddende med en ca. radius af 50 km. Fra Bjerringbro.

 

Det er ikke altid vores handlinger eller det vi gør, der dræner os for energi og gør os stresset. Vores tanker, den måde vi vælger at håndtere de stress påvirkninger vi møder på, kan have stor betydning for, om vi udvikler stress i en grad der gør os syge.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, for en uforpligtende samtale, hvor vi kan finde ud af om jeg kan hjælpe dig. Ring 42388238 Psykomotorisk terapeut Karin Madsen.