Behandling

Psykomotorisk, individuel stressbehandling

Stressbehandling

Afspænding, berøring, natur

I psykomotorisk behandling er afspænding, berøring og naturen vigtige virkemidler i behandlingen af bl.a. stress, angst, depression og smertelindring. Når kroppen og sindet siger stop, bliver livet tåget og uforusigeligt. 

Stress defineres som en ubalance i det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem kan også kaldes for det ubevidste nervesystem, fordi handlingen sker automatisk uden om den bevidste tanke. Det autonome nervesystems funktion er at kontrollere trykket i vores blodkar og vores kirtelfunktioner.

Prisen for individuel, kropsorienteret behandling i 60-90 minutter er 600 kr. Ved længerevarende forløb gives rabat. 

IMG_4605

Vi ved det godt, men handler du efter det?

Vigtigt med positive tanker

Positive tanker får os til at have det godt: Vi er gladere, og vi er ikke så lette at slå ud. Positive følelser resulterer i positive forandring i vores fysiske krop.

Dvæler vi derimod ved negative tanker, udløser det negative følelser, der kan udvikle ubalancer og uro i krop og sind og gøre os stressede. Derfor er det vigtigt, at vi bliver bevidste om det, vi gør, for kun derigennem er det muligt at bryde det, der ikke længere tjener vores krop og sind.

Fysiske, psykiske og sociale symptomer viser sig, når kroppen er overbelastet, udmattelsen trænger sig på og nervesystemet er i ubalance. Symptomerne er kroppens signaler på, at noget er galt.

Det autonome nervesystem

Det autonome nervesystem består af det sympatiske nervesystem, som bliver aktiveret ved stress-situationer for at beskytte individet mod farer. Reaktionen er kamp/flugt – kroppen gøres handlingsparat, så den kan reagere hurtigt under pres eller fare.

Det parasympatiske nervesystem aktiverer derimod ro/hvile, der får kroppen til at slappe af, når faren er drevet over og der igen er tid til at fordøje og restituere.

Angst kan udløses af stresstilstanden
Stress er kendetegnet ved en for høj aktivitet i det sympatiske nervesystem og alt for lidt modtryk fra det parasympatiske nervesystem: Altså en kropslig reaktion, hvor det er svært at finde ro og hvile.

Varer denne situation over længere tid, hvor det ikke er muligt at flygte eller kæmpe, kan der ske det, at kroppen går i frys – forstået på den måde, at den holdes fast i en spændingstilstand.

Stress kan blandt andet give symptomer som:

Stress-kollaps, kronisk stress eller posttraumatisk stress kan være både fysisk og psykisk invaliderende. 

Yderligere om stressbehandling

Psykomotorisk, individuel stressbehandling

Behandlingen kan hjælpe dig med at øge dit fysiske og psykiske velvære og trivsel. Nedenfor kan du klikke og folde boksene ud for at læse mere om stressbehandling.

Syg af stress, angst og depression påvirker nervesystemet og gør det særligt sårbart over for stresspåvirkninger mange år efter.

Flere ting kan være årsag til stresstilstanden,  blandt andet fysisk/psykisk belastende arbejdsmiljø, manglen på vitaminer og mineraler samt kosten i det hele taget, da kosten kan påvirke vores fordøjelsessystem og evne til at udskille. Det kan også være alt for høje ambitioner – uanset hvad, er det væsentligt at finde ind til årsagen til stresstilstanden for at kunne skabe de forandringer, der skal til for at kunne håndtere den stress, som er en del af det levede liv.

At genoprette balancen i det autonome nervesystem tager tid. Det er dog muligt at stimulere og aktivere de stresshæmmende stoffer. Selvom funktionerne i det autonome nervesystem er ubevidste, kan det lade sig gøre at påvirke det – og ikke, som man tidligere troede, være uden for rækkevide.

At finde årsagen selv og derfra vælge de rigtige redskaber til at kunne håndtere stresspåvirkningerne på kræver ofte professionel hjælp til selvhjælp. Ved Livsgnisten er jeg parat til at støtte dig med redskaber fra min psykomotoriske værktøjskasse.

Alt efter, hvem vi er, og de ressourcer, vi har til rådighed, reagerer vi forskelligt over for stresspåvirkninger. Der er dog en ting, vi har fælles, når vi taler om at være påvirket af stress: Vi reagerer anderledes end vi plejer – nogle gange i en grad, så vi dårligt kan kende os selv.

 • Hjernen skal bruge længere tid på at opfatte og bearbejde sanseindtrykkene
 • Reaktionstiden bliver langsommere
 • Kropslig usikkerhed, balancen bliver påvirket, og faldulykker sker. Du har svært ved at holde dig i oprejst stilling
 • Svært ved at trække vejret, og vejrtrækningen er overfladisk og hurtig
 • Hjerte og puls hamrer af sted ved de mindste bevægelser eller psykiske, sociale påvirkninger
 • Lunten er kort, og du reagerer ofte i vrede/gråd
 • Du føler dig magtesløs over for din egen situation, som synes uden for din kontrol

Jeg har selv haft disse oplevelser og ved af bitter erfaring hvor svært et sted, det er at være. Det kan tage år helt at genvinde balancen i kroppen og nervesystemet. Har du først været alvorligt syg med stress, er du ekstra sårbar over for stresspåvirkning. Derfor er det også vigtigt, at du får nogle redskaber til at håndtere stressen, så du kan stoppe op og sadle om, inden det er for sent.

 • Øget kropsbevidsthed
 • Aflastende kropsholdning 
 • Brudte tankemønstre, der blokerer for det liv, du ønsker at leve
 • Mulighed for at udveksle nye vinkler at betragte en situation på
 • En sund indstilling til livet – giver øget trivsel og færre sygedage
 • En bevidsthed om, hvad en positiv tankegang kan gøre for dit helbred og trivsel
 • Redskaber og et miljø, der forebygger mistrivsel fysisk, psykisk og socialt

Det er ikke så ualmindeligt, at mennesker, der er mærket af stress, begynder at trække sig fra det sociale fællesskab. Frygten for at miste forstanden sammen med angsten for ens fysiske helbred, psykiske tilstand og om man nogensinde bliver rask igen, kan være ting eller medårsag til at udløse en depression.

Stress er ikke en sygdom, men en betegnelse for en tilstand, der – når vi ikke tager kroppens signaler alvorligt – kan udvikle sig til fysiske eller psykisk relaterede sygdomme, i og med at stress, der ikke håndteres på en hensigtsmæssige måde, kan svække vores immunforsvar og krop. I værste fald, hvis vi ignorerer udmattelsen, kan der ske det, at det på kort sigt giver søvnproblemer og generelle problemer med at falde til ro, mens effekten på længere sigt f.eks. kan give kroniske skader i hjernen.

Klientens reaktioner og tilstand tages alvorligt. Derfor er den manuelle behandlingen nænsom og i et tempo, der giver plads til klientens muligheder for med sin bevidsthed at gå ind og samarbejde med terapeuten omkring at få løsnet de spændinger, som klienten ikke længere har brug for. Det er på ingen måder en behandling, der fikser dig i løbet af en time. Her kan du muligvis opleve smertelindring og afspændt muskulærtur og en oplevelse af, at angsten umiddelbart slipper. Spændingerne, smerterne og angsten vender dog hurtigt tilbage, hvis du ikke arbejder mere i dybden med at finde ind til årsagen og lave de livsstilsændringer, der er nødvendige.

Kroppen kan dog med den rette behandling være i stand til at helbrede sig selv. Dette kræver dog en aktiv indsats og viljen til at være rask. I væksthuset Livsgnisten kan du få indsigt i dine egne resurser og ikke mindst kroppens helbredende kræfter, samt hvordan du kan aktivere disse kræfter.

Ved behandlingen får du viden om og erfaringer med, hvordan du selv kan producere kroppens egen medicin mod stress, angst og depression:
Dopamin, Endorfinerne, Serotonin og Oxytosin er alle stress-hæmmende signalstoffer. Disse stoffer aktiverer kroppens egne helbredende kræfter. De kan stimuleres og aktiveres via en afspændende behandling hos ”Livsgnisten”.

Her er der fokus på:

 • Nærvær og berøring
 • Afspænding, bevægelse og motion
 • Kost
 • Miljø og natur

Dopamin er stoffet, der giver dig en følelse af velvære, f.eks. når du nyder en stille væren i naturen. Det er et stof, der udskilles i hjernen, når du belønner dig selv.

Hvis du har brug for dopamin, er det vigtigt, at du lægger små pauser ind, hvor du lige vender blikket lidt indad og giver dig selv en stille tid uden krav om præstation. Den ro og tilfredshed, du føler i kroppen, skyldes dopamin.
Her får du viden og erfaringer med, hvordan du kommer ned i kroppen og lader bekymringstankerne være et stykke tid. Du får øvelser, der aktiverer dit parasympatiske nervesystem, så du kan finde ro og hvile.

Endorfiner er kroppens egen morfin. Den virker blandt andet smertedæmpende og udløses, når du er stresset eller presser dig selv ekstra hårdt fysisk som psykisk.

Endorfiner gør dig også glad, og du kan fremkalde dem, hvis du griner. Er der ikke meget at grine af, skal du vide, at hjernen ikke er kræsen. Der kan et kunstigt og konstrueret grin have den samme effekt som ægte latter. At le sammen kan være rigtig givende, og jeg er bevidst om at bruge latteren som et redskab i behandlingen. At presse en allerede overbelastet krop kan have den modsatte virkning af det, man søger, så det ønsker jeg ikke at bruge i behandlingen.

Serotonin er en neurotransmitter, der strømmer rundt i centralnervesystemet, når du føler dig værdsat og speciel. Sollys kan sætte gang i produktionen af D-vitamin og serotonin. For lave serotoninniveauer er blevet sat i forbindelse med depression.

Sollyset kan gøre underværker, men det kan lykkelige minder og begivenheder, hvor du var glad og følte dig værdsat, også gøre. Bearbejdning af den type glade minder vil sætte din serotoninproduktion i vejret.

Derfor arbejder vi også med din historie og søger de nærende minder og slipper eller lægger de minder, der ikke længere tjener dig, på plads i dit hjerte. I væksthuset ligger du og lader dig varme af solens stråler i et lyst rum med udsigt til alt det grønne og lyden af fuglenes sang i dine ører.

Ved afspænding og blid berøring udskilles Oxytocin. Oxytocin har en stresshæmmende effekt og har betydning for, at vi kan slappe af, føle os glade, veltilpasse og trygge.

Oxytocin indvirker også på vagusnerven og dermed på regulering af fysiske funktioner forbundet med det parasympatiske nervesystem.

Frigørelse af hormonet oxytocin er så integreret i den omsorgsfuldhed og favnende måde, behandlingen her foregår på.

Psykisk stress, depression, chok eller fysiske skader kan udløse en reaktion i bindevævet og få det til at stivne og trække sig sammen. Det kan være meget smertefuldt, hæmme bevægelsesfriheden og forårsage dysfunktioner og skævheder andre steder i kroppen.

Gentagne bevægelsesmønstre eller dårlig kropsholdning kan ligeledes påvirke bindevævet og gøre det stift. 

I psykomotorisk behandling er afspænding, nænsom og nærværende berøring samt naturen vigtige virkemidler i behandlingen af bl.a. stress, angst, depression og smertelindring.

I behandlingen gør jeg meget ud af, at klienten skal mærke sin krop. Berøringen bruges til at rette opmærksomheden ned i kroppen. Jeg starter ofte en  behandling med at lade klienten mærke kroppens kontakt til underlaget, hvori kroppens åndedrættet mærkes. Under behandlingen, som er en helkropsbehandling (uden på tøjet), kommer klienten i kontakt med hver enkelt kropsdel. Derved rettes opmærksomheden ned i kroppen, og tankerne vier for oplevelsen og nuet.

Der arbejdes med bindevævsmassage, som er en behagelig behandling, hvor bl.a. spændinger i bindevævet løsnes.

 • Tyngde (grounding)
 • Tonus (muskelspænding)
 • Akser (kropsholding)
 • Led (ledbevægelsen)
 • Elasitet (bindevævets smidighed)

En terapisektion foregår i praksis på følgende måde:

 • Indledningsvis en samtale/dialog, hvor jeg lytter og iagttager.
 • Ud fra viden og iagttagelser under samtalen tilrettelægges, på det overordnede plan, øvelser og den manuelle behandling. Undervejs i behandlingen justeres der, så behandling hele tiden tilpasses klienten.
 • Enhver behandling afsluttes med en opsummering og vidensdeling om, hvad der gav mening for klienten. Både den verbale og nonverbale dialog er væsentlig for udviklingen af øget kropsbevidsthed.

Det er der, fordi berøring:

 • Får os til at slappe af og føle os trygge.
 • Respekterer kroppens parathed, løsner op for spændinger, der låser vores krop.
 • Er vigtig i forhold til en afbalanceret kropsholdning.
 • Er helt nødvendig for at trives som menneske.
 • Er vigtig ved behandling af stress, hvor følesansen vækkes for at få styr på kroppens ubalance.
 • Aktiverer frigørelsen af det stresshæmmende signalstof oxytocin.

Det er ikke kun vores handlinger eller det, vi gør, der dræner os for energi og gør os stressede. Vores tanker – og den måde, vi vælger at håndtere de stresspåvirkninger, vi møder i dagligdagen – kan have stor betydning for, om vi udvikler stressrelaterede sygdomme.

Smerter og symptomer er budbringere. Tag taknemligt imod budskaberne og responder med kærlig opmærksomhed ved at gøre, hvad du kan for igen at skabe ro og balance i krop og sind.

Fremkald sundhed – det vil støtte kroppens fantastiske evne til selvhelbredelse.

 1. Træk vejret: Når vi har smerter eller er angste, blokerer vi nogle gange for at trække vejret frit. Her kan det være gavnligt at trække vejret bevidst ind i smerteområdet og give slip på smerten ved udåndingen, hvilket kræver bevidst opmærksomhed på den naturlige vejrtrækning og accept af, at smerten er der samt tillid til din krops evne til at helbrede sig selv.
 2. Kom ind i nuet: Vær med det, der er – fortiden er blot minder om noget, der var, og fremtiden blot forestillinger/fantasier om noget, der ikke er (endnu). Nuet er at leve.
 3. Bekræft centrale sandheder: Anerkend og accepter det, der er, så du bliver bevidst om, hvad der tjener og ikke tjener din krop og sind. Derved skaber du muligheden for at tage valg og udføre handlinger i overensstemmelse med, hvad der er dig. En bekræftelse kan være: ”Jeg er unik og skal behandles som sådan”.
 4. Gør plads for, at din krop kan blive rask: Giv slip på det, der ikke længere tjener dig, så du kan gøre plads til alt det nye. Det kræver, at du ikke ignorerer smerten eller symptomerne, men bliver bevidst om dem, så du kan give slip på dem ved at handle efter det, der føles rigtig for dig.

Livsgnisten finder du i væksthuset i haven, hvor alt det grønne påvirker dit syn, fuglenes sang er den musik, der lyder i dine ører, og solens stråler varmer din krop. Du støttes i at nå ind til din egen kerne/essens og handle derfra. Der arbejdes målrettet på at få hjernen og kroppen til at kommunikere.

Terapeutisk er der fokus på at skabe rammer og kropsoplevelser, der udløser positive tanker, giver følelsesmæssigt overskud samt fysisk ro og balance i krop og nervesystem. Derfor har jeg også vinket farvel til de fire hvide vægge og det mere kliniske miljø for at skabe et miljø tæt på og i naturen. Effekten er, at klienterne føler sig mere i kontakt med deres naturlige jeg.

I dag har jeg skabt det miljø, hvor jeg ved, at jeg kan støtte dig via en behandling, der kan skabe de forandringer, der skal til for at øge din trivsel fysisk, psykisk og socialt, hvor du kan være autentisk til stede. 

Kontakt for mere info

Tidsbestilling & tilmelding

For flere oplysninger, tilmelding og tidsbestilling er du velkommen til at kontakte mig. Jeg står klar til at hjælpe med mine behandlinger.