GRUPPEFORLØB OG WORKSHOP

HISTORIK:
Mit i Corona tiden flyttede jeg min virksomhed væk fra de mere stationær rammer i Sundhedshuset Hadsten. Jeg lod mig lede af mit hjerte, der helt klart guidet mig ud i naturen. Situation omkring Corona, det stadig stiende fokus i samfundet på sygdom og vaccine og hvor nedlukningen desværre også blev en realitet. Det fik mig til at tænke, hvad kan jeg selv gøre. Jeg besluttede, at jeg vil tænke på min sundhed, jeg vil være nysgerrig i forhold til hvad der kunne styrke mit immunforsvar. Den viden brander jeg for at videregive i mit arbejde. Med stor nysgerrighed satte jeg mig for at finde ud af, hvordan man bedst holder sig RASK.
I dag hvor rammerne for terapien er blevet meget mere fleksibel og føler naturens luner, kan jeg arbejde meget mere intuitiv og give plads til forskelligheder.

SKOV- OG Å-BADNING VED LIVSGNISTEN
Ved Livsgnisten tilbydes Skovbadning og Å-badning, som individuelt- eller gruppeterapi.
Flere Undersøgelser peger på at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi bruger naturen, hvis vi ønsker at blive fri for stress, styrke immunsystemet, sænke blodsukkeret, øge koncentrationen, indlæringsmulighederne og hukommelsen. Laver vi aktiviteter der inkluder det parasympatiske nervesystem (ro/hvilesystemet) falder blodtrykket til et normalt leje, synet og sanserne skærpes, du fyldes med velvære, din smerter minskes, det hjælper på humøret.
NÅR HJERNEN SLAPPER AF, BLIVER DU MERE KREATIV.

HVAD ER SKOVBADNING?

Skovbadning handler om at være nærværende til stede i nuet, så du kan være opmærksom på de mange sanseindtryk fra skoven og føle naturen og dens nærvær. Skovbadning giver grounding når du mærker din krop og bliver bevidst om de signaler den sender til din hjerne. Dette mærkes tydeligt når du er i fysiske kontakt med naturens elementer, på en stille mindful måde. Når du mærker samklangen med naturens elementer, får du åbnet mulighederne for, at finder ud af, hvordan du kan lade dig støtte, favne og bærer af den natur der omgiver dig. Det vil sige, at du kan erfare på en hel naturlig måde en positiv tilstand, der gør dig i stand til at modtage de gaver, naturen så gavmildt ønsker at dele med dig. Det handler altså om at følge en bestemt praksis, for at komme i en naturlig, positiv tilstand der forbinder dig med naturens elementer.

Å-BADNING MED OG MOD STRØMMEN
Å-badning har samme effekt som skovbadning, her bader du, udover i de mange sanseindtryk også i det rensende vand og oplever vægtløsheden, tillid når du slipper kontrollen og lader dig fører med strømmen og mærker flowet, der får dig til at føle dig fri, det giver energi og ro i krop og sind.
At svømme med strømmen aktiver det parasympatiske nervesystem. Det parasympatiske nervesystem hjælper os med at finde ro og hvile. Det hjælper også vores fordøjelse med at fungere optimalt. Har du mange stress- symptomer? kan det stærkt anbefales at svømme med strømmen, både i vandet og i overført betydning.

Vælger du at svømme mod strømmen, aktiver du dit sympatiske nervesystem der gør dig i stand til at kæmpe. Det mærkes tydeligt for her må du kæmpe mod naturen, det styrker din fysisk krop og giver varme i kroppen, du bruger masser af energi og bliver træt på en naturlig måde. Her kan du måle din styrke sat op mod naturens kræfter.
Når du udfordrer dig selv i naturen, presser du dig selv, til at yde, her kan det være svært at nyde og tage imod de sansefulde gaver naturen også byder på. Har du mange stresssymptomer, kan det ikke anbefales at svømme mod strømmen eller anden aktivitet der presser dig til at kæmpe.
Der sker det at udsætter vi os selv for stressende situationer begynder vores sympatiske nervesystem at arbejde på højtryk. Kroppen bliver gjort klar til handling i en fart. Pulsen stiger, blodårerne til muskler og hjerte udvider sig, hvorimod blodårerne til bl.a. fordøjelsen og huden indsnævres. Dette sker for at sikre, at der kommer energi til de områder der skal fungere optimalt i den stressede situation. Kroppen venter altså med eksempelvis at arbejde med fordøjelsen til den stressede situation er overstået og der igen er ressourcer. Dette er en af årsagerne til, at mange stressramte oplever fordøjelsesproblemer.

EN BALANCEGANG
Vi har brug for både vores parasympatisk og sympatiske nervesystem, for at fungere optimalt, men det handler om balancen mellem disse to systemer. Den naturlige regulering kan være sat ud af drift, hvis vi i længer tid har presset os selv over evne, hvor vores ressourcer slet ikke har kunnet, stå mål med de fysiske og eller psykiske udfordringer vi dagligt er blevet præsenteret for.

VIL DU VÆRE STRESSFRI?
Starte med fokus på, at komme af med stresshormonerne.
Jeg hjælper dig gerne, med at finde ind til kroppens naturlig reguleringsevne, det kræver bevidsthed på kroppens signaler og vores evne til at stoppe op, sige fra, give slip. Er du først stress-ramt er det ofte stressen der styrer dit liv, her kan det være vigtigt at søge hjælp, jo hurtigere jo bedre. Det tager dog tid igen at finde og stole på kroppens naturlige reguleringsevne og vejen kan føles lang, men hvis viljen er der, kan vejen derhen være både givende, personlighedsudviklende samt fyldt med gode oplevelser.

HVAD KAN DU FORVENTE VED ET GRUPPEFORLØB VED LIVSGNISTEN

Med udgangspunkt i et holistisk menneskesyn, mødes det enkelte menneske med respekt for dem de er. Glæden og taknemmelighed for de resurser den enkelte har og bidrager med til fællesskabet, giver et stærkt og kærlig fællesskaber, hvor vi gensidig kan inspirerer hinanden.
Her Vælges handlinger, tanker og miljøer der støtter velbefindende.

Ved Livsgnisten støttes du i at bruge naturens elementer til at fremkalde sundhed og derved aktivere kroppens egen helbredende kræfter. Vi henter inspiration i naturen og inspirerer hinanden.

Derfor arbejder vi med naturens elementer:
Jord – for at skabe grounding/forankring til den verden, du er en del af.
Vand – for at skabe flow, nulstille dig/rense ud.
Luft – for at trække vejret, bringe ilt og næring til kroppen og hjernen.
Ild – for at brænde det, der ikke længere tjener dig, så der plads til alt det nye.

Kan du nikke genkendende til en eller flere af følgerne punkter som udfordringer, der med jævne mellemrum dukker op:

1. Har du svært ved at få tingene til at hænge sammen?
2. Oplever du ubalance i krop og nervesystem?
3. Har du stress-symptomer, der dræner din krop og dit sind for energi?
4. Har du prøvet flere ting, men ikke helt fundet det, der kunne hjælpe dig?

DU SKAL VIDE, DU ER IKKE ALENE, DER ER HJÆLP AT HENTE.

Som deltager i gruppeforløb, får du:
• Inspirerende fællesskab.
• Øget kropsbevidsthed.
• Aflastende krops-holdning
• Brudt tankemønstre, der blokerer for det liv, du ønsker at leve.
• Nye vinkler at betragte en situation på.
• Øget trivsel og færre sygedage.
• En bevidsthed om, hvad en positiv tankegang kan gøre for dit helbred og trivsel.
• Redskaber og et miljø, der forebygger mistrivsel, fysisk, psykisk og socialt.

Du ved det godt, men handler du efter det?
Positive tanker får os til at have det godt; vi er gladere, vi er ikke så lette at slå ud.
Positive følelser resulterer i positive forandringer i vores fysiske krop.
Dvæler vi derimod ved negative tanker, udløser det negative følelser, der kan udvikle ubalancer og uro i krop og sind og gøre os stressede. Derfor er det vigtig, vi bliver bevidste om det, vi gør, for kun derigennem er det muligt at bryde det, der ikke længere tjener kroppen og sindet.
Når alderen mærkes i krop og sind.


Det levede liv har sine omkostninger

Igennem livet forandrer vi os, kroppen kan ikke helt holde til det, den kunne, sanserne bliver svækkede, og muskler og knogler mister styrke. Det kan være svært at acceptere, og udfordrende at lave de livsstilsændringer, der skal til, så dine resurser stadig svarer til de krav, du stiller. Eller måske, skal dine krav til dig selv, justeres.
Som mennesker påvirkes vi forskelligt, og vi har forskellige måder at håndtere livet på. Vores forskelligheder gør, at vi må behandles ud fra hvem, vi er, og de forudsætninger/resurser, vi har til rådighed. Det kræver kun et, at vi har modet til at vise hvem vi er.

AT KUNNE SPEJLE SIG I HINANDEN OG I NATURENS ELEMENTER, GØR DIG KLOGER, PÅ DIG SELV.

Få Livsgnisten tilbage!
Viste du, at kroppen selv er i stand til, at producerer den nødvendige medicin til at holde dig sund og rask?
Det kræver dog en aktiv indsats fra dig.

Fokusområder i gruppeforløb
I gruppeforløbene er der fokus på selvregulering og kroppens egne helbredende kræfter. Det sker via sansestimulering af de tre vigtige indre sanser også kaldt de primære sanser som har med føle (taktilsansen) balance (vestibulær sansen) og kropsorientering sans. Vores ydre sanser: lugt, syn, høre, smage er sekundære sanser også kaldt de sekundære sanser, der hjælper vores indre sanser med at navigere i verden. Når vi bliver ældre, svækkes vores sanser. Det betyder også, at vi bliver mere afhængige af de sekundære sanser, kan kompensere for svækkelsen i de primære sanser.
• Naturens elementer indgår som en naturlig del af gruppeforløbene, hvor du støttes i at finde ind til din egen essens eller din egen indre kerne og handle derfra.
• Kropsbevidsthed og kropsoplevelser er centrale elementer i psykomotorisk terapi. Her handler det om at få hjernen til at forstå og kroppen til at handle derpå.
• Det er stresshåndtering i et levende og afslappet miljø, hvor muligheden for at spejle sig og hente inspiration fra andre i gruppen og naturen er i centrum.
• Jeg arbejder målrettet på at skabe trygge rammer, der favner alle, så hver enkelt får kropsoplevelser, der udløser positive tanker, giver følelsesmæssigt overskud og øget energi.
• Vi er i naturen i direkte kontakt med elementerne.

Naturterapi og kostens betydning i forhold til stress.

Viste du, at kosten, vitaminer og mineraler kan være med til at styrke din modstandskraft mod stress?

Giver det overhovedet mening i forhold til stresstilstanden at interessere sig for, hvordan kost og drikke, påvirker kroppen, hjernen, humøret, søvnen og energien?

For et år tid siden, gav jeg mig til at undersøge disse spørgsmål. Det viste sig, at hvidt sukker (slik), alkohol, mejeriprodukter, hvede, mad med for meget stivelse og færdig fabrikeret mad, tilsat diverse langtidsholdbare midler, gav dårligt humør, søvnforstyrrelser, oppustet mave (fordøjelsesproblemer) og ophobning af affaldsstoffer, der gjorder mit bindevæv stift, så jeg blokerede for et frit flydende blodomløb. Sårbarheden overfor ubalancer i krop og nervesystem blev markant tydeligere ved indtagelsen af disse ting, alt efter i hvilke omfang denne kost blev indtaget.

Naturens healende kræfter.
Bevægelse i naturen og forbindelse til naturens elementer og cyklus kan give masser af god energi, få nervesystemet til at falde til ro samt styrke og smidiggøre kroppen. Du får lys og frisk luft, som udløser masser af D-vitaminer og serotonin (lykkehormonet). Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan du er i naturen, eller hvor dit fokus er. En stille fordybende vandring med opmærksomhed på dine sanser giver noget helt andet end en tur i højt tempo, hvor du presser dig selv og udfordrer din fysiske formående. Sidstnævnte aktiviteter vil jeg dog ikke anbefale dig, hvis du er stærkt stresset, da det vil være for provokerende for en allerede overbelast krop, og kun gøre ondt være.

Sanke af moderjords gavmilde gaver.

Tag rolig på sanketur i naturen, uden at drive rovdrift på den, men hvor du i taknemlighed tager mod det, du skal bruge og lader resten være til dyrene og til at gøde jorden. Har du brug for inspiration og fællesskab, så kontakt mig gerne. Når der er mellem 5 -10 interesserede, laver jeg en workshop eller et terapiforløb for grupper. Ofte oplever jeg, at klienter fra de individuelle forløb ønsker at deltage i disse arrangementer- Det er dog ikke nogen forudsætning.

At sanke vitaminer og mineraler i naturen.
Har en stresshæmmende virkning på flere måder, alt efter hvad du lægger i det.

Hvorfor:
Vores natur er fuld af vitaminer og mineraler, der booster vores energi, styrker vores immunforsvar og virker udrensende.

Årstider byder på noget forskellige:
I foråret er der masser af planter (ukrudt),
I sommeren er naturen fuld af modne bær.
I efteråret er det svampene og den modne frugt (æbler og pærer) samt nødder.
I vinteren kan du måske bruge af det. du har sanket og tørret fra de andre årstider. Eller lave te af fyrnåle.

Vidste du, at B-vitaminer har stor betydning for evnen til at modstå stress? Undersøgelser har vist, at produktionen og reguleringen af de stresshæmmende hormoner og signalstoffer, der får din krop og hjerne til at reagerer på stress, har brug for B-vitaminer som det fundamentale.
Der findes mange forskellige B-vitaminer, og det er vigtigt at få nok af dem alle sammen.
Hvornår noget er nok, er hvad jeg har erfaret i min familie vidt forskelligt og afhængig af hvor meget vi rør os (motioner). Vores fysiske aktiviteter og forbrug af energi spiller en væsentlig rolle i forhold til den kost, vi fungerer bedst med.
Det, vi er fælles om, der får os til at fungere godt, er en varieret økologisk kost, hvor vi undgår for mange tilsætnings -og affaldsstoffer. Forarbejdningen af råvarerne spiller også en vigtig rolle i forhold til at bevare vitaminerne og mineralerne.

Terapien lægger op til, hvordan vi kan træne og integrere træning i vores hverdag. Der sigtes mod øget kropsbevidsthed, mobilitet og en god kropsholdning, der giver større bevægelsesfrihed. Det vil optimer musklernes arbejdsbetingelser og få stresset muskelvæv til at slappe af.
Der er fokus på vores 3 vigtige indre sanser: den taktile (følesansen) den vestibulære (balancesansen) og den proprioceptive sans (kropskoordinerende sans).
Disse tre sanser er vores primærsanser/indre sanser, de er særdeles vigtige! fordi de har betydning for at at opnå en afstemt og hensigtsmæssig muskeltonus (muskelspænding).

Den lukkede Facebook gruppe “Grøn Kvindecirkel” blev etableret i sommeren 2020 og de først gruppeforløb i Kroppens helbredende kraft og evne til selvregulering er gennemført. Erfaringen herfra er at psykomotorisk terapi i naturen giver øget energi, afbalancer nervesystem, hvor oplevelserne i det fælles tredje skabte stærke fællesskaber mellem vidt forskellige mennesker.

PRIS
Et gruppeforløb på 5 gange af 2timer, med maks. 8 personer, koster mellem 800 – 1000kr.