Ergonomi - Midtjylland

Forbyggende og rehabiliterende træning og behandling med fokus på balancen mellem krav og resurser

Ergonomisk vejledning og personalepleje

Afspænding som et vigtigt aspekt

Hvordan du har det, påvirker dine kollegaer og din omgangskreds, ligesom de påvirker dig. Derfor er din trivsel vigtig både for dig og for andre.

I ergonomisk vejledning og personalepleje har jeg fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning for den enkelte medarbejders trivsel og ydeevne. Der arbejdes ud fra et holistisk menneskesyn. Holistisk dækker i denne sammenhæng over, at man ikke kan adskille individet i krop, følelse og tanke, men må se og lytte til ”det hele menneske”. 

ergonomi

Træning og behandling i jeres virksomhed

Ergonomisk vejledning og personalepleje

Ergonomisk vejledning og personalepleje sigter mod øget trivsel, større arbejdsglæde, øget effektivitet, øget immunforsvar, nedbringelse af sygefraværet og mere robuste medarbejdere.

Som ergonomisk vejleder kommer jeg ud til jeres virksomhed – træningen og behandlingen kan være gruppevis eller individuelt.

Har du eller dine medarbejdere brug for individuel behandling, kan dette foregå på jeres arbejdsplads eller i min praksis.

Prisen på 600,- kr. + moms i timen er vejledende og afhængig af det samlede tilbud. 

Behandling med ergonomi

Et menneskes evne til at yde er proportional med den fysiske og mentale tilstand, han eller hun befinder sig i. Det er underordnet, om du har ondt i ryggen eller sjælen – enhver, der har prøvet at gå rundt med konstante rygsmerter ved, at det påvirker humøret og dermed også effektiviteten.

For at forebygge eller ændre fysisk/psykisk belastende arbejdsmiljø kan et par neutrale og friske øjne være gavnligt. 

Jeg kan effektivt spotte uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre, der belaster kroppen og sindet unødigt. Min opgave er at præsentere nogle værktøjer, der kan bryde/ændre belastende vaner.

Det handler om at genskabe kroppens egen evne til selvregulering. Her er det vigtigt at bruge sanserne til at lytte og mærke samt hjernen til at vurdere, så der kan handles hensigtsmæssigt i forhold til de personlige resurser.

Psykomotorisk, ergonomisk forbyggende og rehabiliterende vejledning:

Kom generne til livs

Ondt i skuldrene, lænden, spændingshovedpine og koncentrationsbesvær er nogle af de gener, der kan opstå af for lidt bevægelighed i hverdagen.

Det belaster den enkelte og dennes arbejdsindsats, men kan også have konsekvenser i relationen og overskuddet til andre mennesker. Både stillesiddende og fysisk krævende arbejde med ensformige bevægelser slider på muskler, led og skelet.

Derfor kan det betale sig at have fokus på gode og sunde ergonomiske vaner, der styrker og smidiggør hele kroppen.

I psykomotorisk vejledning øges bevidstheden på kroppens signaler, og der præsenteres redskaber til at handle på disse signaler.

At bryde gamle handlingsmønstre, der belaster kroppen, kræver ny tænkning, mod til at give slip, og lyst til at skabe forandringer.

Jeg har den fornødne anatomiske, fysiologiske, psykologiske viden samt erfaringer i praksis til at kunne vejlede andre i at optimere deres kropsholdning, så knogler, muskler og bindevæv aflastes.

Har du f.eks. ondt i lænden eller i nakken, kan det stamme helt nede fra knæ og fødders stilling. Har du over længere tid været overbelastet i en grad, så du har svært ved at restituere, er der specielle hensyn at tage. 

Kontakt for mere info

Tidsbestilling & tilmelding

For flere oplysninger, tilmelding og tidsbestilling er du velkommen til at kontakte mig. Jeg står klar til at hjælpe med mine behandlinger.